Bảng giá xe Ô tô

TÊN XE PHIÊN BẢN GIÁ XE Ô TÔ
Honda CR-V Phiên Bản e:HEV RS
VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản L & L AWD
VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản G
VNĐ
Honda BR-V
661,000,000 VNĐ
Honda CIVIC Type R
2,399,000,000 VNĐ
Honda HR-V G Đen
699,000,000 VNĐ
Honda HR-V Xám
699,000,000 VNĐ
Honda HR-V G Đỏ
704,000,000 VNĐ
Honda HR-V G Trắng Ngọc
704,000,000 VNĐ
Honda HR-V L Đen
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V L Xám
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V L Trắng Ngọc
831,000,000 VNĐ
Honda HR-V RS Trắng Bạc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V RS Trắng Ngọc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V RS Đỏ
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V RS Đen
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V RS Xám
871,000,000 VNĐ
Honda City RS
609,000,000 VNĐ
Honda City L
589,000,000 VNĐ
Honda City G
559,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
730,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
770,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
870,000,000 VNĐ
Honda Accord Xám
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Đen
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Trắng
1,329,000,000 VNĐ